Đăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An Gia

OTC - Thuốc không kê đơn

Thuốc OTC - Thuốc không kê đơn là những thuốc có thể sử dụng an toàn và hiệu quả. Việc sử dụng thuốc này không nhất thiết phải có sự chỉ dẫn và theo dõi của bác sĩ. Đối với nhóm thuốc này, bệnh nhân có thể tự mua thuốc tại các điểm bác thuốc.

Page 307 of 310 1 306 307 308 310