Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

Hào quang của y học là nó luôn tiến về phía trước, và luôn luôn có thêm nhiều điều để học. Những bệnh tật của ngày hôm nay không che phủ chân trời của ngày mai, mà thúc đẩy nỗ lực lớn hơn nữa.

Page 2 of 20 1 2 3 20
  • Trending
  • Comments
  • Latest