Đăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An Gia

Chính sách và điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. GIỚI THIỆU
 • Công ty cổ phần Finizz (“Finizz”) là một công ty công nghệ về lĩnh vực y tế với sứ mệnh trở thành công ty cung cấp dịch vụ công nghệ y tế hàng đầu, đáp ứng tất cả các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt.
 • Finizz được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314165884 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 20/12/2016 với địa chỉ đăng ký tại 108/14 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên hệ: Saigon Innovation HUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam.
 • Finizz là đơn vị sở hữu và vận hành hệ thống website finzz.comlayso.vn, medplus.vn, camonbacsi.comytechiase.com và choytexanh.com và ứng dụng di động layso.vn.
 • Bằng việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của “Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz”, bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan, người dùng hoàn toàn đồng ý theo các điều kiện và điều khoản của “Điều Khoản Sử Dụng”, “Chính Sách Bảo Mật Thông Tin” và “Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp” dưới đây.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều kiện và điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp. Mọi sửa đổi và bổ sung nếu có sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi đăng tải trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.
 • Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên đọc lại các chính sách về Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo người dùng có hiểu biết đầy đủ về các quyền và nghĩa vụ của mình.
 1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
 1. Hướng dẫn sử dụng
 • Để truy cập và sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz, người dùng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Người dùng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch đặt lịch hẹn khám và mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để người dùng có thể truy cập và sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.
 • Người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình. Hơn nữa, người dùng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do người dùng không tuân thủ quy định.
 • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của người dùng mà không cần báo trước.
 • Trong suốt quá trình đăng ký, người dùng đồng ý nhận email và các tin nhắn quảng cáo từ Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, người dùng có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo hoặc theo hướng dẫn trong tin nhắn nhận.
 1. Quyền truy cập và thu thập thông tin
 1. Quyền truy cập

Khi sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz, người dùng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của người dùng đó:

 • Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại.
 • Lấy vị trí hiện tại của người dùng khi được sự đồng ý của người dùng.
 • Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ.
 • Truy cập vào Internet từ thiết bị của người dùng.
 • Truy cập vào thư viện hình ảnh & video khi được sự đồng ý của người dùng.

Tất cả các truy cập này đều được Finizz thực hiện sau khi có sự đồng ý của chính người dùng. Vì vậy người dùng cam kết và thừa nhận rằng, khi họ đã cấp quyền cho Finizz, người dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào với Finizz về việc truy cập này.

 1. Quyền thu thập thông tin

Cùng với quyền truy cập, Finizz sẽ thu thập các thông tin của người dùng. Phạm vi thu thập thông tin được quy định tại Mục 2. Phạm vị thu thập thông tin, trong Chính sách bảo mật thông tin của Finizz.

 1. Thông tin cung cấp
 • Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz đăng tải thông tin về lịch khám của bác sĩ, dịch vụ y tế và cơ sở y tế. Các thông tin về bác sĩ, dịch vụ y tế, cơ sở y tế (gọi chung là “Người cung cấp dịch vụ Khám chữa bệnh”) được cung cấp bởi chính Người cung cấp dịch vụ Khám chữa bệnh và các nguồn thông tin tin cậy khác do chúng tôi lựa chọn biên tập.
 • Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz đăng tải thông tin về tra cứu thuốc và các bài viết liên quan đến y tế sức khỏe do chúng tôi lựa chọn biên tập từ các nguồn thông tin tin cậy.
 • Đối với các thông tin, ý kiến phê bình, thảo luận đăng tải bởi người dùng hoặc bởi chính Phòng Khám/Bác sĩ trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz, người dùng hoặc Phòng Khám/Bác sĩ chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đăng tải cũng như các trách nhiệm pháp lí liên quan đến nội dung đăng tải.
 • Chúng tôi cố gắng tìm hiểu và lựa chọn thông tin chính xác để đăng tải trên hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi không đủ điều kiện xác minh sự chính xác tuyệt đối của thông tin đã đăng tải.
 1. Quyền miễn trừ
 • Người dùng nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng Finizz là một Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ IT, Finizz không cung cấp dịch vụ y tế và không đại diện cho bất kỳ “Người cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh” nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, chi phí, giá cả dịch vụ mà bạn nhận được từ Người cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.
 • Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh của Người cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.
 • Trước khi người dùng đưa ra các quyết định mà có thể ảnh hưởng tới sự an toàn và sức khoẻ bản thân hoặc gia đình, chúng tôi khuyến khích người dùng tham khảo ý kiến của các chuyên gia.
 1. Chấp nhận, thay đổi hoặc hủy bỏ lịch hẹn khám, sai lệch thời gian
 • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy lịch hẹn khám của người dùng vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào hoặc lỗi khách quan từ phía Phòng Khám/Bác Sĩ.
 • Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng cho những người dùng khác và cho đối tác của Finizz là Phòng Khám/Bác Sĩ, chúng tôi cũng sẽ từ chối các lịch hẹn khám không nhằm mục đích sử dụng cho nhu cầu thực tế, số lượng nhiều cùng lúc hoặc trùng lặp hoặc lịch hẹn khám của người dùng có lịch sử đặt hẹn lịch khám nhưng không đến.
 • Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin về Phòng Khám/Bác Sĩ chính xác nhất cho người dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp Phòng Khám/Bác Sĩ thay đổi thông tin về địa chỉ hoặc số điện thoại hoặc những thông tin liên quan khác nhưng chưa thông báo cho Finizz hoặc Finizz chưa kịp cập nhật về sự thay đổi này, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy lịch hẹn khám đó cho người dùng.
 • Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ lịch hẹn khám nào dù lịch hẹn khám đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán (nếu có).
 • Lịch hẹn khám qua hệ thống và thời gian khám thực tế có thể sai khác so với lịch hẹn ban đầu do đặc thù của hoạt động khám chữa bệnh. Chúng tôi cố gắng để giảm thiểu sự sai lệch về thời gian và giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dùng.
 1. Thay đổi hoặc hủy bỏ lịch hẹn khám bởi người dùng
 • Trong mọi trường hợp, người dùng đều có quyền thay đổi hoặc hủy lịch hẹn mình bằng cách thực hiện thao tác hủy cuộc hẹn trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.
 • Để đảm bảo tính công bằng cho những người dùng khác và cho đối tác của Finizz là Phòng Khám/Bác Sĩ, và để Finizz có thể phục vụ người dùng tốt hơn, chúng tôi khuyến khích người dùng thực hiên thao tác hủy lịch hẹn hoặc cập nhật những thay đổi sớm nhất trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.
 1. Chấp nhận đơn hàng và giá cả
 • Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của người dùng vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào hoặc lỗi khách quan từ phía người dùng là người bán hàng.
 • Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người dùng là người mua hàng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho người dùng. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.
 1. Chế độ ẩn danh

Chế độ mặc định khi đặt câu hỏi là chế độ ẩn danh. Chế độ ẩn danh mặc định chỉ hiển thị tuổi và giới tính để giúp bác sĩ đưa ra lời khuyên chính xác hơn. Mọi thông tin khác sẽ được mặc định bảo mật để bảo vệ danh tính và sự riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, người dùng có quyền lựa bỏ chế độ ẩn danh.

 1. Ý kiến của người dùng

Tất cả nội dung trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz và ý kiến phê bình của người dùng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của người dùng ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 1. Quy định về bảo mật
 • Finizz coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của người dùng. Thông tin của người dùng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi người dùng hoàn thành quá trình đặt hàng, người dùng sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.
 • Người dùng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu
 1. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

 1. Hành vi nghiêm cấm

Người dùng có quyền truy cập và sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz và các dịch vụ liên quan mà Finizz cung cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz cho bên thứ ba bất kỳ.
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.
 • Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.
 • Sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Finizz, bao gồm không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá huỷ hệ thống mạng.
 • Đăng nhập và sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Finizz.
 • Sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, các hành vi kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.
 • Sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.
 • Sử dụng Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Finizz trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Lừa gạt Finizz hoặc người dùng khác, đặc biệt là trong nỗ lực để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu.
 • Tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, e-mail, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên lạc hoặc mạo danh cá nhân đó.
 • Cố gắng để mạo danh bất kỳ bên nào khác.
 • Tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc không được sự cho phép gây nhầm lẫn cho người khác về nguồn gốc thông tin liên lạc của người dùng.
 • Các hình thức vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
 1. Luật pháp và thẩm quyền tại Lãnh thổ Việt Nam

Tất cả các điều kiện, điều khoản và nội dung Điều khoản sử dụng này và Hợp Đồng dịch vụ liên quan nếu có (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Điều khoản Sử dụng này, người dùng hàng có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

 1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
 1. Mục đích thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Hẹn khám, Khám bệnh trực tuyến và đăt hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến hẹn khám, khám bệnh trực tuyến hoặc đơn đặt hàng của người dùng; bao gồm nhưng không giới hạn Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Finizz.
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trì tài khoản của người dùng với chúng tôi, bao gồm cả các chương trình thành viên, khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi, thưởng đi kèm với tài khoản của người dùng;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của người dùng;
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phục vụ người dùng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của người dùng.
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi:

 1. Người dùng cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz bao gồm:

Thông tin cá nhân: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng (thành viên)

Thông tin y tế sức khỏe của người dùng: như là triệu chứng bệnh lý, kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, lịch sử khám chữa bệnh,.. bao gồm nhưng không giới hạn các tệp là hình ảnh và video nhằm giúp Phòng Khám/Bác sĩ nhận định chính xác hơn về tình trạng sức khỏe của người dùng.

Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của người dùng, thông tin phiên bản website hoặc ứng dụng di động mà người dùng đang sử dụng cho điện thoại của mình.

Thông tin vị trí: dữ liệu về vị trí địa lý của người dùng sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng dụng.

Danh bạ điện thoạiFinizz sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của người dùng trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dùng trong việc sử dụng Ứng dụng và tránh trường hợp người dùng mất dữ liệu. Finizz cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của người dùng vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của người dùng.

 • Đây là các thông tin mà Finizz cần người dùng cung cấp bắt buộc hoặc tùy chọn khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Finizz.com liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.
 1. Người dùng tương tác với chúng tôi:

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi người dùng tương tác trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz.

Bằng việc đồng ý với chính sách bảo mật thông tin của Medplus. Việc này cho phép các đối tác của Finizz được phép liên hệ bằng điện thoại hay tin nhắn với người đăng ký.

 1. Từ những nguồn hợp pháp khác:

Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Finizz.

Quý khách có nhu cầu hủy dịch vụ đăng ký tư vấn hoặc đăng ký mua bảo hiểm vui lòng liên hệ chúng tôi 0772 680 620

 1. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện hẹn khám, đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thử các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 1. An toàn dữ liệu:

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân người dùng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Finizz sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.
 • Finizz không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 1. Quyền của người dùng với thông tin cá nhân
 • Người dùng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.
 • Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Finizz thực hiện việc này.
 • Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Finizz về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và thông tin liên hệ

Nếu người dùng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về điều khoản và điều kiện trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này, xin vui long liện hệ chúng tôi

 • Gọi điện thoại đến hotline: +84 772 680 620
 • Gởi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected]
 • Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần FINIZZ, Saigon Innovation HUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam.
 1. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP:

Finizz luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của người dùng liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Finizz đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của người dùng vào chất lượng dịch vụ của Finizz.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng là người mua khiếu nại về hàng hóa và dịch vụ của người dùng là người bán trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz thực hiện qua:

 • Gọi điện thoại đến hotline: +84 772 680 620
 • Gởi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected] hoặc [email protected]
 • Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần FINIZZ, Saigon Innovation HUB, 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Finizz sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng là người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Finizz sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ người dùng là người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3Finizz có thể yêu cầu người dùng (là người bán và/hoặc là người mua) cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Finizz thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Finizz tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng là người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các người dùng là người bán hoặc người dùng đăng tin dịch vụ trên Hệ thống website và ứng dụng di động cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người dùng là người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người dùng là người bán cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho người dùng là người mua. Finizz sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người dùng là người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về người dùng là người bán, Finizz sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Finizz sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của người dùng là người bán đó trên Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz đồng thời yêu cầu người dùng là người bán bồi thường cho người dùng là người mua thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người dùng là người mua.

Trường hợp Finizz và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa người dùng là người mua và người bán, thì một trong hai bên sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Hệ thống website và ứng dụng di động của Finizz hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

 

Đại diên Công ty cổ phần FINIZZ

[Đã ký tên và đóng dấu]

PHAN HỮU DƯƠNG

Giám đốc công ty