Chuyên gia Y tế

Chuyên gia y tế bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng viên, nữ hộ sinh, nha sĩ, dược sỹ,... những người khác làm việc trong ngành y tế. Nhân viên y tế cộng đồng, nhân viên y tế xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, cũng như nhân viên hỗ trợ và quản lý sức khỏe.

Page 1 of 63 1 2 63