Đăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An Gia

Đội ngũ

Đội ngũ cố vấn chuyên môn

Tham gia

BÁC SĨ SẢN – PHỤ KHOA
ThS.BS. Nguyễn Thị Hồng Thắm (Khoa Phụ Sản Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM & Bệnh viện phụ sản Mekong)
https://layso.vn/bsnguyenthihongtham

ThS.BS. Dư Phương Anh (Bác sĩ Khoa Hậu Phẫu Bệnh viện Từ Dũ)
https://layso.vn/bsduphuonganh

BS.CKII. Bùi Thanh Vân (Trưởng khoa Chăm sóc Tiền sản – Bệnh viện Từ Dũ) – https://layso.vn/bsbuithanhvan

BS.CKI. Nguyễn Thị Thanh Hải (Bác sĩ Sản phụ khoa – Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản TPHCM)
https://layso.vn/bsnguyenthithanhhai

TS.BS. Lê Thị Thu Hà (Trưởng khoa Sản M Bệnh viện Từ Dũ)
https://layso.vn/bslethithuha

BS.CKII. Vũ Duy Minh (Trưởng khoa Cấp Cứu – Bệnh viện Từ Dũ)
https://layso.vn/bsvuduyminh

BS.CKII. Nguyễn Thị Kiều Loan (Bác sĩ Sản phụ khoa – Bệnh viện Từ Dũ) – https://layso.vn/bsnguyenthikieuloan

BS.CKII. Nguyễn Thị Vĩnh Thành (Phó Khoa Sàn Chậu – Bệnh viện Từ Dũ) – https://layso.vn/bsnguyenthivinhthanh

TS.BS. Trần Lệ Thuỷ (Bác sĩ Bộ môn sản ĐHYD tại Bệnh viện Từ Dũ, Bác sĩ chuyên môn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Cơ sở 1)
https://layso.vn/bstranlethuy2

BS.CKI. Nguyễn Kim Dung (Trưởng Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Phụ Sản Mekong) – https://layso.vn/bsnguyenkimdung

BS.CKI. Dương Thị Thu Hải (Bác sĩ Sản phụ khoa Bệnh viện Phụ Sản Mekong) – https://layso.vn/bsduongthithuhai

BS.CKII. Cù Thị Kim Loan (Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ)
https://layso.vn/bscuthikimloan

BÁC SĨ NHI KHOA
BS.CKII. Nguyễn Minh Tiến (Nguyên trưởng khoa Cấp cứu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Hiện tại là Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố) – https://layso.vn/bsnguyenminhtien

ThS.BS. Nguyễn Phương Khanh (Quyền điều hành khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1) – https://layso.vn/bsnguyenphuongkhanh

ThS.BS. Hứa Thị Mỹ Trang (Nguyên Phó khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hiện tại là Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Vinmec Central Park) – https://layso.vn/bshuathimytrang

ThS.BS. Dương Công Minh (Quyền điều hành khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố) – https://layso.vn/bsduongcongminh

BS.CKII. Nguyễn Thanh Thiện (Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2) – https://layso.vn/bsnguyenthanhthien

BS.CKII. Lê Nguyễn Nhật Trung (Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2) – https://layso.vn/bslenguyennhattrung

TS.BS. Cam Ngọc Phượng (Nguyên trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Hiện là Trưởng khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Hạnh Phúc) – https://layso.vn/bscamngocphuong

ThS.BS. Trần Thị Kim Ngân (Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2) – https://layso.vn/bstranthikimngan