Hợp tác

Hợp tác với MedPlus

Tổ chức, cá nhân muốn hợp tác với Medplus liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email về [email protected]

Các lĩnh vực MedPlus luôn sẵn sàng hợp tác

  • Quảng cáo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
  • Xuất bản nội dung chăm sóc sức khỏe