Đăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An Gia

Hợp tác

Hợp tác với MedPlus

Tổ chức, cá nhân muốn hợp tác với Medplus liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email về [email protected]

Các lĩnh vực MedPlus luôn sẵn sàng hợp tác

  • Quảng cáo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
  • Xuất bản nội dung chăm sóc sức khỏe