Đăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An GiaĐăng ký Bảo Việt An Gia

Dược chất

Dược chất trong thành phần của thuốc được điều chế bằng nhiều phương pháp khác nhau. Bên cạnh đó dược chất cũng có nhiều loại khác nhau. Một lượng lớn thành phần của thuốc là các chất hóa học. Ngoài ra còn có các thành phần hữu cơ làm tá dược. Thông tin về dược chất bao gồm các tính chất vật lý, hóa học và dược học của nó khi có phản ứng.

Page 1 of 3 1 2 3